اول خبر | خبر امروز

جزئيات جديد از کشف جسد دختر ?? ساله در دنا قاتل و علت جنايت مشخص شد

زمان دریافت خبر :
برادر و خواهر مقتول مدتي بعد از مفقود شدن دختر گم شدن آن را به پليس اطلاع دادند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6279

دیگران چه می خوانند