اول خبر | خبر امروز

جزئيات جديد از کشف جسد دختر ?? ساله در دنا قاتل و علت جنايت مشخص شد

زمان دریافت خبر :
برادر و خواهر مقتول مدتي بعد از مفقود شدن دختر گم شدن آن را به پليس اطلاع دادند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1382

دیگران چه می خوانند