اول خبر | خبر امروز

برجام نبود، اقتصاد ايران به زانو در مي‌آمد

زمان دریافت خبر :
بـخــش عـمـده نشـسـت خبــــري رئيس‌جمهوري به مناسبت يکسالگي برجام به تشريح دستاوردهاي اقتصادي اين توافق در مدت يک سال پس از اجراي آن اختصاص داشت.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3289

دیگران چه می خوانند