اول خبر | خبر امروز

چندهمسري زنان، تاثيرش بر سلامت بانوان

زمان دریافت خبر :
در جوامع گوناگون انواع مختلفي از ازدواج وجود دارد؛ چند همسري، تک‌همسري، ازدواج با محارم در برخي جوامع و نظاير آن انواعي از ازدواج هستند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند