اول خبر | خبر امروز

آلودگي هوا در بارداري، تاثيرش بر جنين

زمان دریافت خبر :
آلودگي هوا براي هفته هاي اول بارداري خطرناک است. در هفته‌هاي اول حاملگي، مادران باردار بايد در صورت امکان در هواي آلوده حضور پيدا نکنند.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 703

دیگران چه می خوانند