اول خبر | خبر امروز

آلودگي هوا در بارداري، تاثيرش بر جنين

زمان دریافت خبر :
آلودگي هوا براي هفته هاي اول بارداري خطرناک است. در هفته‌هاي اول حاملگي، مادران باردار بايد در صورت امکان در هواي آلوده حضور پيدا نکنند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4090

دیگران چه می خوانند