اول خبر | خبر امروز

کنترل جنين به کمک ابزار پوشيدني

زمان دریافت خبر :
زنان باردار معمولاً نگران آن هستند که آيا جنين در وضعيت خوب و طبيعي قرار دارد و هيچ خطري آن را تهديد نمي‌کند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1394

دیگران چه می خوانند