اول خبر | خبر امروز

با اين اپليکيشن ذهنتان را تقويت کنيد

زمان دریافت خبر :
براي داشتن بدني سالم بهترين کار ورزش به صورت مداوم و برنامه‌ريزي شده است اما فقط اين بدن انسان نيست که براي سالم ماندن نياز به ورزش دارد، مغز انسان هم براي اينکه به درستي کار کند نياز به ورزش دارد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4100

دیگران چه می خوانند