اول خبر | خبر امروز

ميگرن را از خود دور کنيد

زمان دریافت خبر :
بسياري از افراد پير و جوان به اختلال سردرد موسوم به ميگرن مبتلا هستند، تحقيقات نشان مي دهد استفاده از ابزارهاي هوشمند را بايد به ليست عوامل محرک ميگرن بيافزاييد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 599

دیگران چه می خوانند