اول خبر | خبر امروز

نويد شمس: هدفم قهرماني المپيک است

زمان دریافت خبر :
ورزش ايران سرشار از استعدادهايي است که اگر به آنها بها داده شوند و در مسير درستي هدايت شوند، مي‌توانند در آينده تبديل به قهرمان جهان و المپيک شوند. در يک سال اخير نوجواني در رشته تنيس روي ميز با نبوغ سرشاري که از خود نشان داده، تمام چشم‌ها را به خود خيره کرده و حتي تحسين مربيان خارجي را نيز برانگيخته است.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 694

دیگران چه می خوانند