اول خبر | خبر امروز

سرگذشت عجيب ساختمان پلاسکو!

زمان دریافت خبر :
ساختمان پلاسکو تهران صبح پنجشنبه طعمه‌ي حريق شد. پس از چند ساعت آتش‌سوزي اطفاء شد. بعد خبر رسيد که آتش دوباره گُر گرفته و احتمال فرو ريختن نماي ستختمان وجود دارد. سرانجام به علت همين آتش‌سوزي در سازه‌اي فرسوده، کل ساختمان فرو ريخت؛ و سرگذشت اين ساختمان عجيب‌تر شد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2395

دیگران چه می خوانند