اول خبر | خبر امروز

الزام متهم به حضور در دادگاه

زمان دریافت خبر :

دادنگار
الزام متهم به حضور در دادگاه

الزام متهم به حضور در دادگاه قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري جديد به نسبت به قوانين قبلي از گستردگي و تنوع بيشتري برخوردار شده است؛ از جمله اين موضوعات، تنوع در صدور قرارهاي تامين التزام به حضور بود که پيش از تنها به دو مورد التزام به حضور با قول شرف و […]

الزام متهم به حضور در دادگاه
admindadnegarn

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6286

دیگران چه می خوانند