اول خبر | خبر امروز

دانستني – زن نيز مي تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

زمان دریافت خبر :

دادنگار
دانستني – زن نيز مي تواند بدون اذن شوهر به خارج برود

خروج زنان از کشور با جاري‌شدن صيغه ازدواج دختري كه تا چند ساعت قبل از آن آزادانه مي‌توانست از كشور خارج شود براي خروج از كشور نياز به كسب اذن همسر خود خواهد داشت. چه درست و چه غلط اين حق به زوج داده شده تا در رابطه با خروج از كشور زوجه تصميم‌گيرنده باشد، […]

دانستني – زن نيز مي تواند بدون اذن شوهر به خارج برود
admindadnegarn

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2330

دیگران چه می خوانند