اول خبر | خبر امروز

مجتمع کشت و صنعت لرستان نمونه اي از اجراي اقتصاد مقاومتي است

زمان دریافت خبر :
وزير کشور گفت: مجتمع کشت و صنعت لرستان بدليل صرفه جويي در مصرف آب ، راندمان و کيفيت بالاي توليد ، نمونه اي بارز از اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4114

دیگران چه می خوانند