اول خبر | خبر امروز

فيلم لحظه ريزش استرس آور ساختمان پلاسکو!

زمان دریافت خبر :
صبح امروز ساختمان معروف پلاسکو بطور ناگهاني آتش گرفت،کارگران ساکن پاساژ دچار دودگرفتگي شدند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6228

دیگران چه می خوانند