اول خبر | خبر امروز

فيلم لحظه ريزش استرس آور ساختمان پلاسکو!

زمان دریافت خبر :
صبح امروز ساختمان معروف پلاسکو بطور ناگهاني آتش گرفت،کارگران ساکن پاساژ دچار دودگرفتگي شدند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1345

دیگران چه می خوانند