اول خبر | خبر امروز

پشت پرده جزئيات سوراخ کردن گوش در مترو

زمان دریافت خبر :
هر کسي که يک بار سوار مترو شده باشد حتما با پديده دستفروشي مواجه شده است، آزار و اذيت دستفروشان به خصوص در ساعت شلوغي با کيسه‌هاي بزرگ وسايل امان مسافران اين وسيله نقليه عمومي را که روزانه چند ميليون نفر با آن در شهر سفر مي کنند بريده است.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 703

دیگران چه می خوانند