خطرات شکستن قولنج گردن

زمان دریافت خبر :
معمولاً برای کاهش خستگی جسمی در یک روز پرمشغله، با فشار آوردن روی انگشتانمان یا با کج و راست کردن گردن و کمر، کمی خود را کش و قوس می‌دهیم.

امروز دوشنبه، 27 دی 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 6211

دیگران چه می خوانند