تولید کمپوت خرما

زمان دریافت خبر :
یکی از فارغ التحصیلان علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای نخستین بار در کشور موفق به فرموله و تولید کمپوت خرما شد.

امروز چهارشنبه، 29 دی 1395

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5735

دیگران چه می خوانند