روی خط خبر

گزارش تمرین پرسپولیس

زمان دریافت خبر :
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز پنجشنبه را بدون غایب در ورزشگاه آزادی برگزار کرد.