اول خبر | خبر امروز

مبلغ قرارداد رفيعي با پرسپوليس مشخص شد؛ سروش زيرميزي هم گرفت!

زمان دریافت خبر :

پرسپوليسي ها چهارصد ميليون تومان زير ميزي و پانصد ميليون تومان هم روي ميز به خريد جديد خود مي دهند!

نوشته مبلغ قرارداد رفيعي با پرسپوليس مشخص شد؛ سروش زيرميزي هم گرفت! اولين بار در باز خبر پديدار شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند