واژگونی پرشیا به دلیل لغزندگی جاده + تصاویر

زمان دریافت خبر :
تصاویری از واژگونی یک دستگاه پرشیا به دلیل لغزنده بودن جاده را مشاهده می‌کنید.