ماراتن مقاومت درغزه

زمان دریافت خبر :

ایرنا – غزه – ده ها تن از معلولان فلسطینی در یک مسابقه ماراتن با شعار « ماراتن مقاومت و پایداری» در شهر غزه شرکت کردند.10