بزرگداشت مجاهدین در غربت

زمان دریافت خبر :
مراسم بزرگداشت مجاهدین در غربت- شیخ ابراهیم یعقوب زکزاکی، شیخ نمر باقر النمر- با حضور اندیشمندانی از ۵ کشور در دامغان برگزار شد.
۱۷:۱۱ - ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ آذر