صادرات میوه و مرکبات

زمان دریافت خبر :
وزارت جهاد کشاورزی گفت : دولت برای صادرات مرکبات و کیوی به ازای هر کیلوگرم ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پرداخت می کند.
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ آذر